Postaráme sa, aby ste boli Vy, vážení zákazníci,
s našimi službami o krok napred

* zarezervujeme kvalitné ubytovanie** s príjemnou cenou v mieste pobytu
* zarezervujeme poznávací program „na mieru“ zákazníka
* sprostredkujeme dopravu od zákazníka do miesta pobytu a späť
* zarezervujeme cestovné lístky
* dohodneme agentúrneho cestovného a pobytového sprievodcu

Pre individuálnych a skupinových zákazníkov z celého Slovenska.
A to počas celého roka.

REZERVOVANIE
pre zákazníka
pohodlne a trasparentne
BEZ POTREBY
EMBOSOVANEJ KARTY
a online!
Partnerské organizácie a združenia agentúry