Ako objednávať

Vážený zákazník,

pri využití služieb agentúry máte vynikajúcu príležitosť naplánovať si a „poskladať si“ Vašu cestu do Európy „na mieru“. Navštívite a spoznáte mestá a regióny, ktoré v súčasnosti predstavujú centrá politického diania v Európe, sú miestami kadiaľ kráčala história a zároveň sa zachovala a aktívne sa rozvíja tradícia ľudí.
Naše služby oceníte predovšetkým pri plánovaných (ale aj neplánovaných) služobných cestách, plánovaní a organizovaní poznávacích zájazdoch jednotlivcov i skupín, študentských zájazdoch, profesných zájazdoch, firemných akciách. Miesta a regióny, do ktorých Vás pozývame môžu byť tiež príjemnou a poučnou zastávkou na cestách k atlantickému pobrežiu (Paríž, Londýn, …). Dĺžka pobytu je na Vašom rozhodnutí.

Agentúrny vyhľadávač je rozdelený do 4 sekcií:

• destinácia „Štrasburg“ – pobyt a poznávací program je zabezpečený v Štrasburgu a jeho blízkom okolí,
• destinácia „Alsasko / Lotrinsko“ – pobyt je zabezpečovaný v Štrasburgu, v regióne Alsasko a v regióne Lotrinsko a poznávací program je charakteristický pre región Alsaska a región Lotrinska,
• destinácia „Inštitúcie Európskej únie“ – pre návštevu Európskeho parlamentu je pobyt zabezpečovaný:
• v Štrasburgu a jeho blízkom okolí;
• v Bruseli.
Program má špeciálne pravidlá, ktoré sa riešia v aktuálnom čase,

Do každej destinácie sú zapracované tieto ponuky:
• rezervácie ubytovania,
• rezervácie poznávacieho programu,
• sprostredkovanie dopravy,
• na výkon agentúrneho sprievodcu v mieste pobytu,
• na cestovné poistenie osôb a batožiny.

Objednávanie ako zákaznícke plánovanie

V príslušnej, zvolenej destinácii, vo formulári „Objednávka“ sú uvedené vyššieuvedené ponuky služieb a zákazník pohodlne vyplňuje jednotlivé objednávky, a to takto:

• objednávka rezervácie ubytovania (deň príchodu, deň odchodu, počet izieb); doplnkom objednávky je objednanie raňajok (počet dní a osôb),
• objednávka rezervácie poznávacieho programu ( áno [vyznačí sa výber] – nie),
• objednávka rezervácie cestovných lístkov (len pre vlakovú prepravu),
• objednávka na sprostredkovanie cestnej prepravy (áno – nie),
• objednávka na výkon agentúrneho sprievodcu (áno – nie); pozn.: v sekcii C je výkon agentúrneho sprievodcu nutný.
• objednávka cestovného poistenia osôb a batožiny (áno – nie)
a výsledkom je celková objednávka zákazníka.
Rozhodnutie zákazníka „áno“ je objednávkovom formulári ďalej rozpracované a podľa priložených cenníkov kvantifikovaná (€).

Odoslanie objednávky je pokynom pre agentúru pre zahájenie činnosti v prospech zákazníka vo forme avíza pre partnerov agentúry v mieste pobytu. O prijatí objednávky informuje agentúra zákazníka e-mailovou poštou a zároveň agentúra oboznamuje zákazníka o spôsobe nadviazania a podmienkach zmluvného vzťahu (niektoré informácie sú vo vyhľadávači v Obchodných podmienkach).

Výsledky činnosti agentúry (predbežné rezervácie), vyplývajúce z objednávky zákazníka, sú zákazníkovi v krátkom čase (max. 48 hodín) oznamované e-mailovou poštou. Rezervácie sa stávajú zmluvnými po zaplatení agentúrneho servisného poplatku na bankový účet agentúry zo strany zákazníka (výška poplatku je uvedená v sekcii a je závislá od rozsahu rezervácie). Za „nerezervačné“ služby agentúra nepožaduje servisný poplatok.
Pri zmluvnom objednaní si výkonu agentúrneho sprievodcu bude celkový agentúrny servisný poplatok vo faktúre odrátaný v prospech zákazníka.

NA NEZAPLATENIE !

Voči klasickému rezervovaniu si služieb v zahraničí (kedy pri platbách musí mať zákazník k dispozícii tzv. embosovanú kartu a viazať sa tak banke platením kreditu), rezervačné procesy agentúry umožňujú, aby platby pre poskytovateľa(-ov) služieb v zahraničí mohol zákazník vykonať klasickým prevodom z bankového účtu „z domu“ (ak používa INTERNETBANKING), alebo na prepážke vo svojom bankovom ústave.

Pozri prezentáciu …

Agentúrny servisný poplatok (ASP)
 

pre rok Agentúrny servisný poplatok
za ubytovanie – ASPU
( €/osoba )
Agentúrny servisný poplatok
za zebezpečenie programu – ASPP
( €/osoba )
2010 3,50 0,50