AGENTÚRNY SPRIEVODCA – postaráme sa, aby každý Váš krok v Európe bol príjemný

 
Agentúrny sprievodca – je osoba (personál agentúry), ktorá poskytuje zákazníkovi istotu rýchlych, premyslených a správnych rozhodnutí v prospech zákazníka v neznámom prostredí. Odborná spôsobilost v organizovaní a plánovaní skupinových podujatí a znalost prostredia agentúrneho sprievodcu sú nástroje pre príjemný pobyt a priebeh zájazdu. Zmluvné dojednanie medzi zákazníkom a agentúrnym sprievodcom vytvárajú predpoklady, že pre zákazníka „nie je priestor pre starosti“.
 
Službami agentúrneho sprievodcu v mieste pobytu (ako aj pocas cesty) sú:
• riešenie požiadaviek zákazníka pocas prepravy (okrem povinností dopravcu)
• v záležitostiach zákazníka komunikuje s personálom ubytovacieho zariadenia a s dodávatelmi poznávacích programov a dohliada na kvalitu a komplexnost služieb a výkonov, ktoré si u agentúry objednal
• komplexne informovanie zákazníka o optimálnom využití volného casu
• je nápomocný vedúcemu skupiny a clenom skupiny
• tlmocenie a prekladanie: cudzí jazyk < - > slovencina
 
Zmluvu o dielo pre služby a výkon agentúrneho sprievodcu pripravuje agentúra;
 
Pred vycestovaním:
Po dopracovaní Zmluvy o diele (dalej len Zmluva) podla parametrov objednávky zákazníka, Zmluvu agentúra odošle poštou na korešpondencnú adresu zákazníka. Po podpise Zmluvy zákazníkom, ju zákazník odošle na korešpondencnú adresu agentúry. Zmluvu musia obdržat obe zmluvné strany najneskôr pri nástupe agentúrneho sprievodcu do dopravného prostriedku zákazníka.
 
Za agentúru podpíše Zmluvu osoba zodpovedná za agentúru.

BENEFIT: Pri odbere služby „Agentúrny sprievodca“ zo strany zákazníka, bude zmluvne dohodnutá cena služby vo faktúre znížená o sumu zaplatených agentúrnych servisných poplatkov !

Komunikujeme cez: Kontakt -> Napíšte nám


 
Agentúrna ponuka

ubytovanieubytovanie #preprava autobusom agenturny sprievodca

« Spät