Pozývame Vás na návštevu Európskeho parlamentuEurópsky parlament, prostredníctvom svojej zodpovednej organizačnej zložky pre prijímanie skupinových návštev, umožňuje verejnosti z členských štátov Európskej únie navštíviť svoje pracoviská v Štrasburgu a Bruseli.

Návštevu pripravujeme a koordinujeme v spolupráci s Oddelením návštev a seminárov Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu EP. Toto oddelenie je zodpovedné za organizovanie skupinových návštev počas i mimo plenárnych zasadaní.
Zažite si atmosféru priestorov kde sa tvorí európska politika a vnímajte pracovný ruch europoslancov (poslancov za Slovensko a z iných členských štátov Európskej únie).
V prednáškovej forme spoznajte mnohé informácie o inštitucionálnom členení EÚ a procesoch, ako sa pripravujú, tvoria, dojednávajú a schvaľujú politické rozhodnutia a riešenia pre prax európskeho spoločenstva.

eu_parlament_1 Podľa želania zákazníka sme pripravení osloviť zákazníkom vybraného(-ných) poslanca(-ov) a pripraviť s nim(nimi) stretnutie v rámci návštevy. Rezervácia návštevy je potrebné konzultovať a potvrdiť najneskôr 5 týždňov pred plánovaným termínom návštevy; plánovacie kalendáre do úvahy prichádzajúcich termínov sú uvedené v stránke príslušného pracoviska EP (Štrasburg, Brusel). Žiadostiam poslaným po tomto termíne môžeme vyhovieť len ak budú voľné konferenčné miestnosti.
Odporúčaný počet osôb v skupine: 20 – 40
Minimálny vek návštevníkov Európskeho parlamentu je stanovený na 14 rokov v deň návštevy. Pokiaľ je vek niektorého z návštevníkov nižší, je potrebné požiadať o výnimku.

Návštevu možno uskutočniť len s agentúrnym sprievodcom !
 

 

Európsky parlament v Štrasburgu
Európsky parlament v Bruseli
Focus

Agentúrny sprievodca Zmluva o dielo (Návšteva EP)

Počasie