SKUPINOVÁ PREPRAVA – postaráme sa, aby Vaše cestovanie do Európy bolo príjemné

Podávame zákazníkovi pomocnú ruku pri preprave osôb z ktoréhokoľvek regionálneho centra Slovenska do Bratislavy a na trase Bratislava – Štrasburg (prípadne iné železničné stanice v Aksasku, Alebo Lotrinsku) a späť, resp. Bratislava – Brusel a späť.

Ponúkame Vám riešenia vo forme sprostredkovateľskej činnosti:

a) pri železničnej preprave osôb

s nadväzným odvozom zo železničnej stanice Štrasburg/Brusel do hotela.
V sprostredkovateľskej ponuke sú:
• zebezpečenie cestovných lístkov pre klasickú železničnú prepravu osôb; zľavy pre skupinové prepravy sú našim štandardom,
• preprava osôb v lehátkových, lôžkových, business, salónnych vozňoch, a to bez prestupovania!!!

b) pri cestnej preprave osôb

partnerským dopravcom s profesionálnym personálom a v európskym predpisom vyhovujúcich autobusoch s nadštardantým vybavením interiéru (WC, chladnička, kávovar, video, klimatizácia)
Alternatívy prepravnej kapacity skupiny:
• autobus-tSETRA-S-415-GT-HD – max. 47(49) osôb
• autobus SETRA-S-309-HD – max. 28(30) osôb

Komunikujeme cez: Kontakt -> Napíšte nám

Agentúrna ponuka

ubytovanie #preprava autobusom

 
« Spät