ZRUŠENIE POBYTU V HOTELI A NEDOSTAVENIE SA

(Smernica hotela)
 
· V prípade úplného zrušenia pobytu v hoteli, poskytnuté preddavky nie sú vymožiteľné.

· Najneskôr 30 dní pred príchodom skupiny je možné zrušiť 50% objednanej rezervácie. Hotel neuplatňuje storno-poplatok
  za úbytok zarezervovaných izieb.Zrušenie nad túto hranicu bude fakturované na báze jednej noci za zrušenú izbu.

· Krátenie (zníženie) objednanej rezervácie izieb vykonané v čase kratšom ako 30 dní pred príchodom až do dňa príchodu
  skupiny bude fakturované na báze jednej noci za zrušenú izbu.