AGENTÚRNY SPRIEVODCA – postaráme sa, aby každý Váš krok v Európe bol príjemný

 
Agentúrny sprievodca – je osoba (personál agentúry), ktorá poskytuje zákazníkovi istotu rýchlych, premyslených a správnych rozhodnutí v prospech zákazníka v neznámom prostredí. Odborná spôsobilosť v organizovaní a plánovaní skupinových podujatí a znalosť prostredia agentúrneho sprievodcu sú nástroje pre príjemný pobyt a priebeh zájazdu. Zmluvné dojednanie medzi zákazníkom a agentúrnym sprievodcom vytvárajú predpoklady, že pre zákazníka „nie je priestor pre starosti“.
 
Službami agentúrneho sprievodcu v mieste pobytu (ako aj počas cesty) sú:
• riešenie požiadaviek zákazníka počas prepravy (okrem povinností dopravcu)
• v záležitostiach zákazníka komunikuje s personálom ubytovacieho zariadenia a s dodávateľmi poznávacích programov a dohliada na kvalitu a komplexnosť služieb a výkonov, ktoré si u agentúry objednal
• komplexne informovanie zákazníka o optimálnom využití voľného času
• je nápomocný vedúcemu skupiny a členom skupiny
• tlmočenie a prekladanie: cudzí jazyk < - > slovenčina
• pri návšteve Európskeho parlamentu:
 
Pre návštevu Európskeho parlamentu je výkon a odber služby „Agentúrny sprievodca“ pre zákazníka povinný !
 
Zmluvu o dielo pre služby a výkon agentúrneho sprievodcu pripravuje agentúra;
Pred vycestovaním:
Po dopracovaní Zmluvy o diele (ďalej len Zmluva) podľa parametrov objednávky zákazníka, Zmluvu agentúra odošle poštou na korešpondenčnú adresu zákazníka. Po podpise Zmluvy zákazníkom, ju zákazník odošle na korešpondenčnú adresu agentúry. Zmluvu musia obdržať obe zmluvné strany najneskôr pri nástupe agentúrneho sprievodcu do dopravného prostriedku zákazníka.
 
Za agentúru podpíše Zmluvu osoba zodpovedná za agentúru.
 
BENEFIT: Pri odbere služby „Agentúrny sprievodca“ zo strany zákazníka, bude zmluvne dohodnutá cena služby vo faktúre znížená o sumu zaplatených agentúrnych servisných poplatkov !
 
Komunikujeme cez: Kontakt -> Napíšte nám

Agentúrna ponuka

ubytovanieprogram preprava vlakompreprava autobusom agenturny sprievodca

 
« Spät